Saanen Keçisi ve Süt Oranları Hakkında bilgi

Saanen Keçisi ve Süt Oranları Hakkında bilgi

Evcil hayvanlar türleri arasında SAANEN keçinin önemli bir yeri vardır ve ekonomik önemi fazla olan türlerden en iyisidir. Bu keçinin ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden bir olmasına ve değişik ortamlara kısa bir zaman dilimi içinde uyum sağlamasına bağlayabiliriz.

SAANEN keçileri bilindiği üzere en fazla süt üreten keçi ırklarının başında gelir. İsviçre kökenli bu hayvanlar dünyanın her yerinde yetiştiği gibi ülkemizde de bulunmaktadır.
2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre (Kaynak : Zirai Mücadele CD 2002) Türkiye de 8.057.000 milyon baş keçi bulunmaktadır.
Son beş yıl içinde ki keçi popülasyonundaki azalama oranı %10’dur. Keçi yetiştiriciliği özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar için protein kaynağı acısından oldukça önemlidir.
SAANEN keçisi, diğer keçi ırklara ve özellikle de ülkemizde yaygın olan kıl keçilerine göre süt verimi daha çok fazladır.
İyi koşullarda yetiştirilen bir SAANEN keçisinin ortalama verimine 10 adet kıl keçisi ancak ulaşabilmektedir
Neden Saanen

1980 öncesinde Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü’nün çabaları ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden damızlık nitelikte Saanen tekeleri getirtilmiş ve bölgeden temin edilen kıl keçilerinin kullanılması ile çevirme melezlemelerine başlanmıştır.
Zamanla elde edilen damızlık erkek ve dişi materyaller bölge üreticilerine dağıtılarak bu genotipin bölgede yaygınlaşması sağlanmıştır.

Sağlam kemik yapılı ve duruşu muntazam olan Saanen keçileri, değişik çevre şartlarına iyi adapte olduklarından, dünyanın bir çok köşesinde yetiştirilebilmektedir.
Saanen keçisi, sütçü ırklar arasında en erken gelişen bir tiptir ve ırk karakterlerini döllerine geçirme bakımından da üstündürler .
Yapılan melezlerden anlaşılmıştır ki, Saanen ırkının beyaz rengi diğer renklere baskındır. Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir.
İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür.
Sütte yağ oranı %3 –4’dür. Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 5 yavru elde edildiği görülür. Türkiye’de Saanen yetiştiriciliği üzerinde yapılan çalışmalarda, memleketimizde bu ırkın başarı ile yetiştirilebileceği ve özellikle iklim koşullarının Saanen için uygun olan bölgelerde çok iyi sonuçlar alındığı ortaya konmuştur.

Saanen Özellikleri

Saanen ırkı, cevre ve yapılan melezlemeler sonucunda farklılıklar gösterebilirler. Ama ağırlıklı olarak ortak özellikleri , kirli beyaz ve krem renginde, kısa tüylü ‘dür. Ancak bazılarında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Derisi ince, elastiki ve pembe renklidir. Kılları kısa, parlak ve sıktır. Tekelerde sakal gelişmiştir. Dişilerde genel olarak gerdanda tek veya çift küpe bulunur. Dişilerde baş zarif, gözler büyük ve parlak, kulak ince ve hafif sarkık veya diktir. Vücut yapısı derin uzun ve arkaya doğru geniş olup, boyun ince ve uzundur. Meme süt yönüne uygun olarak iyi gelişmiş olup, karın altına ve arka bacaklara doğru yayılmıştır.Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilirler.

Ezine Saaneni keçilerine ait bazı özellikler

Özellik Ortalama
Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı
3,6 kg
Doğumda Göğüs Çevresi
37 cm

Sütten Kesim Yaşı
45 gün

Sütten Kesim Ağırlığı
14 kg

Ergin Keçi Ağırlığı
60 kg

Ergin Teke Ağırlığı
75 kg

Ergin Keçi Cidago Yüksekliği
72 cm

Ergin Teke Cidago Yüksekliği
84 cm

İlkine Tekeye Verilme Yaşı
7-8 ay

Keçi Başına Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı)
1.6

Laktasyon Süresi
280 gün

Laktasyon Süt Verimi
500- 800 kg

0-2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı
% 5-6

Sütün Yağ İçeriği
% 3,49

Sütün Kuru Madde Düzeyi
% 9,65
Sütün Özgül Ağırlığı
1,028 gr/cm 3

Dr. Ayhan CEYHAN
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
Hayvan Yetiştirme ve Islahı Bölümü, Keçi Yetiştirme Şubesi

Orijini
Saanen keçisi Saanen Vadisinden orijin alan bir İsviçre ırkıdır. Keçiler Türkiye’ninde içinde olduğu pek çok ülkede en popüler süt keçisi ırkıdır.
Irk Özellikleri
Saanen keçileri %3-4 yağlı yoğun süt üreten bir ırktır. Saanenler sütçü tip hayvanlardır, çukur veya düz yüz hatlı ve zayıf vücut yapılıdır. Saanenler Alpin keçileri ile karşılaştırıldığında orta canlı ağırlıktadır.
Keçilerin canlı ağırlığı en azında 64 kg’dır. Ortalama cidağo yüksekliği yaklaşık 81 cm, tekeler ise yaklaşık 94 cm’dir.
Kıl rengi beyaz yada kremdir ve kılar genellikle kısadır.Omurga boyunca uzun tüyler vardır. Doğumda boynuzlar tam olarak çıkmamıştır. Kulaklar genellikle sivri, baş ve kulaklar dik ve narin yapıdadır. Bu ırk aşırı güneş ışığına karşı duyarlıdır ve en iyi performansını soğuk iklim koşullarda verir.
Saanenler genellikle yumuşak huylu hayvanlardır ve rutin olarak makineli sağıma iyi adapte olurlar. Sevgiye çabuk cevap verirler.
Saanen Keçisi
Yüksek verimli Saanen keçisi etkili bir döl verimine sahip olmalıdır.
Dişiler yumuşak huylu, çevik görünümlü ve narin görünüşlü olmalıdırlar.
Memeler iyi gelişmiş fakat etli olmamalı, sağımdan sonra pörsümüş bir görünüme sahip ve yumuşak yapılı but arasına iyi yerleşmiş olmalıdır.
Memeler yuvarlak yada küre biçiminde olmalı fakat sarkık, iki yarım arasında yarık olmamalıdır. Meme gelişimi iyi ve vücuda önden ve arkadan bağlantısı sağlam keçiler tercih edilir. Memeler hayvanların yüksek süt verim zamanında sarkmamalı ve taşınabilir durumunda olmalıdır. Memenin vücut’a iyi bağlanması özellikle tercih edilir.
Meme uçları memeden ayırt edilebilir ve bir dereceye kadar iri olmalıdır. Meme uçları kare şeklinde birbirine simetrik yerleşmiş ve uzaktan belirgin olarak fark edilir olmalıdır. Keçilerin normal olmayan meme ve meme uçları sağımı zorlaştırır. Bu tür hayvanlar damızlığa ayrılmamalıdırlar.

Çene kare şeklide olmalı kısa yada uzun olmamalı ve dişler sağlam olmamalıdır.
Burun ve burun deliği geniş, dudaklar enli, gözler her iki yana iyi yerleşmiş olmalıdır. Boyun uzun ve orta şişmanlıkta, göğüs ve omuza olan bağlantısı iyi olmalıdır.
Vücut şekli düzgün ve iyi gelişmiş, yükseklik ve derinlik ölçüsüne sahip olmalıdır. Göğüs derin ve geniş olmalıdır. Kaburgalar iyi sıralanmış olmalıdır.
Omuz veya göğüs kafesi arasına sıkışmış olmamalıdır. Sağrı omuz seviyesinde ve kuyruk hafifçe düşük olmalıdır.
Saanen keçileri topallamadan yürümeli ve duruşu sağlam ve düzgün olmalıdır.
Bacaklar düzgün, uzun ve vücut altına kare şeklinde yerleşmelidir.
Bacaklar çarpık olmamalıdır. Butlar zayıf, memenin vücut a yerleşmesine müsait olmalıdır.
Saanen Teke

Saanen tekesinin damızlık değeri; kendi döllerinin döllerinin üreme performansı ve kalitesi ile kendisinin üreme performansı birlikte değerlendirilmelidir.
Teke derin, iyi vücut konformasyonlu, erkeksi (kaslı) ama görünüşte kaba olmayan kuvveti sahip olmalıdır.
Testisler iri ve bir biri ile orantılıdır.
Testis torbası vücuda iyi yerleşmiş, vücuttan aşağı inmiş olmalı, her iki testis bir birinden ayrı yada dengesiz olmamalıdır.
Kabak tekler kabak keçiler ile genellikle yetiştirme programlarında boynuzsuz keçilerin yavruları ile kullanılmaz, dişiler kısır veya çift cinsiyetli doğabilir.
Eğer kabak damızlık olarak aşım zamanında kullanılırsa dişilerin boynuzlu olması bu sorunu çözmektedir.

Saanen Keçisi

Saanen Keçisi

Saanen Keçisi Hakkındaki Aşadaki Bilgiler İsviçre!deki Saaf Saanen Keçilerine Ayit Bilgilerdir.Türkiye Yetiştirilen Melez Saanenlerle İsviçre’deki Orjinal Saanenleri Karıştırmamak Gerekir.
Saanen keçi yetiştiriçiliği,saanen keçisi,Dünya’da en yaygın yetiştiriçiliği yapılan süt keçisi ırkı,saanen keçisi yetiştiriçiliği olmuştur.Yoğun talep nedeniyle saanen keçisi fiyatları genelde yükselmiştir.Ülkemizde saanen keçisi fiyatları 2014 yılında durağan bir seyir takip etmektedir.

Saanen süt keçisi İsviçrenin Bern Kantonu’na bağlı Saanen Vadisi’nden Dünyaya 1900 lü yıllarda yayılmıştır.Dağlık Saanen bölgesinde ve sert iklim koşullarında geliştirildiğinden sağlam yapılı hayvanlardır.Saanen süt keçilerinde kıllar kısadır.Keçi yetiştiriçileri tarafından beyaz ve krem renli saanenler tercih edilmektedir.Saanen keçilerinde kulaklar dik,yüz düz veya bombelidir.Burun üstü düzdür..Vücut yapısı incedir.Boyun ince ve uzundur.Beden uzun yapılıdır.Beden ğöğüsten arkaya doğru genişler. Kralice süt keçisi olarakda adlandırılır.Dünyanın en ünlü sütcü keçilerinden biridir.Hem saf yetiştirme hem de verimsiz ırkların verimlerinin yükseltilmesinde melezlemede kulanılmaktadır,melez yetiştiriçiliği yapılmaktadır.Saanen keçisini diğer keçilerle melezlemek yanlış bir yöntemdir.Diğer keçi gen kaynaklarını saanen melezi yapmak son derece tehlikeli bir gidişattır.Dünya’da ve ülkemizde bir çok bölgesl keçi ırkını yok oluşun eşiğine getirmiştir.

Saanen keçisi sakin yaratılışlı keçilerdir.Saanen süt keçilerinin en büyük özelliği sağım yeteneği ve sütcü karekterleridir ayrıca doğurgan hayvanlardır.Canlı ve sürü uyumları çok iyidir.Saanen keçileri zeki karekterli,sağlam yapılı ve dirençli hayvanlardır.Sarp yerlere tırmanma ve hafif yükleri taşıma yetenekleri nedeniyle yer yer dağçılar tarafından malzeme taşımada kulanılmaktadır.

Saanen Keçiler kolay idare edilebilir,çok uyumlu keçilerdir.İnsanlara çok düşkündür.Sahibinden komut çağrıları almayı sever.Ot yemekle beraber çalı yaprak yemeyi sever.
Saanen keçi yetiştiriçiliğinde gölgelik oluşturmak gerekmektedir.Saanen keçiler güneş ışınları karşı duyarlıdır.Serin iklimlerde saanen süt keçileri daha yüksek verim vermektedir.Saanen keçi yetiştiriçiliğinde kahverengi deri tercih edilmektedir,deri üzende küçük lekeler olabilir.Omurga ve uyluk üzerinde çoğu zaman bir saçak mevcuttur.Memeler çok iyi gelişmiştir.Tekelerde kuvvetli sakal vardır.Saanen süt keçilerinin erkek ve dişileri genelde boynussuzdur.Göğüs uzun,yuvarlak,sırt çizgisi düzdür.Sağrı iyi gelişmiştir.Ön va arka ayaklar düzgün duruşlu,uzun yürüşler için uygundur.Kaburgalar yuvarlak yapılıdır.
Saanen keçiler kısa kıllara sahiptir.Soğuk ve sert iklimlerin hakim olduğu ülkelerde nispeten kılları biraz uzun olabilir.

Saanen keçiden,ingiliz beyaz keçisi ve Yenizalanda da sable keçisi(samur keçisi) geliştirilmiştir.Saanen keçilerinin anavatanı İsviçrede 280 günlük süt verim ortaması 3-6 lt.dir.Saanen keçilerde dünya rekoru 1. laktasyon(1.doğum) 3200 litredir 365 gün,2.laktasyon 3396 litredir.İkinci laktasyonda bu verime ulaşan keçinin ortalama günlük süt verimi 12,5 litredir.(280 günlük ortalama verim).Saanen süt keçilerindeki şampiyonluk Avusralya’lı bir saanen keçi yetiştiriçisine ayittir.

Saanen ırkının yemden yararlanma yeteneği gayet iyidir. Keçiler yumuşak huylu, narin görünüşlü, çevik hayvanlardır. Sosyal bir ırktır. Mutlaka grup içinde olmak isterler, yalnız kalmaktan hoşlanmazlar.

İsviçre’deki saf saanenlerle,halep keçilerimiz aynı verimi vermektedir. Hatta halep keçilerimiz saanenlerden daha çok süt vermektedir.Son yıllarda halepi keçisinin öne çıkmasıyla saanen keçisi fiyatlarında düşüşler başlamıştır.

Damızlık Halep Keçisi ticaretini yabancı ülkelere kaptırmış bulunmaktayız.

Yukardaki resimde sağım sırasını bekleyen halep keçileri görülmektedir.
Saf Saanen Keçisi,Halep(shami- damascus keçisi) Keçisi ve diğer keçi ırklarının verim değerleri,aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SAANEN KEÇİSİ VERİM ÖZELLİKLERİ

Canlı Ağırlık 50-55 Kg
Laktasyon Süt Verimi 800-1000 Kg
Laktasyon Süresi 250-300 gün
Sütte Yağ Oranı % 2.5-3.0
Bir Doğumdaki Oğlak Sayısı 1.8-1.9
Keçilerde gebelik süresi 5 aydır.Saanen Keçi,diğer bazı ırklarda Halep Keçisi ve Kilis Keçisinde 8 ayda bir doğum yaptırılabilinir fakat böyle bir durumda keçilerden yeteri kadar süt üretimi yapılamaz,keçi çabuk yıpranır.O nedenle yılda bir doğum üzerine üretim planlaması yapmak en doğru seçenektir.Saanen keçi fiyatları yurt dışında çok ucuz değildir.Yabancı sitelerde saanen keçisi satılık ilanlarını görebilirsiniz.Yurt dışından gelen ithal saanen keçisindeki uyum sorunları hatırdan çıkarılmamalıdır.
Saanen Keçilerin süt yağ oranı düşüktür(%2.5-3.0).Saanen süt keçisinin en önemli kusuru budur.Saanen Keçi sütü,Türk Toplumunun damak tadına çok uygun değildir.Yağ oranı yüksek Keçi sütüne alışkın olan Türk Tüketiçileri tarafından,Saanen Keçi sütü pek rağbet görmemektedir.Türkiye’de en kaliteli süt,Kıl Keçilerinin sütüdür.Süt yağ oranı % 5 – 5.5 tur.Kıl Keçisi sütü,dondurmacıların,mandıraçıların,pastaneçilerin,organikçilerin ve bilhasa çocuk maması imalatçılarının gözdesidir.Hasta olan yörükler Kıl Keçisi sütünü ilaç olarak içmektedirler.Hali hazırda Dünyanın bir çok Ülkesinde Keçi ürünleri satan eçzaneler(healt shop)vardır.Keçilere ayit süt,et ,peynir,yoğurt vb ürünler şifa niyetine tüketilmektedir.

Saanen Keçilerinin süt yağ kalitesini yükseltmek için Saanen Keçi sütünü,Kıl Keçisi sütüyle karıştırıp tüketime ve satışa öyle sunulmalıdır.O nedenle her Saanen Keçi yetiştiriçisi,Saanen Keçi sütünün,süt kalitesini yükselte bilmesi için,çiftliğinde bir de saf Kıl Keçisi sürüsü beslemesi gerekmektedir.

Saanen Keçilerin geneli beyaz renkli olmakla birlikte son yıllarda dünyada değişik renk tonlu ve benekli saanenler saanen keçi sürülerinde görülmeye başlandı.Renli saanenler iyi süt verimleri nedeniyle tercih edilir hale gelmiştir.

Bu farklı renk tonlu saanen keçiler melez ırk değildir.Safkan Saanen’ler,erkek yada dişideki renkli genlerin baskın olmasıyla dünyaya gelen cinstir.Şimdilerde bu farklı renklerdeki cinse Sables adı verilmektedir.Renkli saanenler(sables saanen keçisi) süt keçisi fiyatları yoğun rağbet nedeniyle dış pazarda yükselişe geçmiştir.

Her Yönüyle Saanen Keçisi

Her Yönüyle Saanen Keçisi

Saanen keçisi, beyaz renkte, nadir olarak kirli beyaz ya da krem renginde, ince derili, kılların kısa ve parlak orta büyüklükte, kültür ırkı bir süt keçisidir. Boynuzlar kısa ve düz, bazıları ise boynuzsuzdur. Saanen keçisi kesinlikle bir mera hayvanı değildir ve kesinlikle melezlemelerde kullanılmamalıdır.Vücut genel olarak ince ve uzundur. Vucüt göğüsten (thorax) arkaya doğru gidildikçe genişler. Kemik yapısı çok kuvvetlidir. Yıllık sağım süresi (laktasyon süresi) oldukça uzundur, yaklaşık 300 gün sağılabilmektedir. Saf bir Saanen Keçisi entansif (özel keçi ağıllarında) koşullarda iyi bir bakım ve beslenme ile günlük ortalama 3,5-4 litre süt verebilmektedir. Saanen Keçisi’nin canlı ağırlığı ortalama 50-55 kg olup omuz (cidago) yüksekliği 75-80 cm dolaylarındadır. Saanen Keçisi’nin yavru verimi çok yüksektir. Bir doğuma düşen ortalama oğlak sayısı 1,8-1,9 olarak saptanmıştır. Yani ortalama olarak her Saanen Keçisi‘nden her doğumda 2 oğlak alınabilmektedir. İkiz ve çoklu doğum oranı çok yüksektir (%90-95). Saanen Keçisi kesinlikle bir mera keçisi değildir bu asla unutulmamalıdır. Kapalı barınaklarda hijyenik, sağlıklı, havalandırması iyi olan bir ortamda, kaliteli ve düzgün bir beslenme ile veteriner hekim kontrolünde yetiştirildiğinde çok iyi bir süt hayvanıdır.

Saanen Keçisi Genel Özellikleri

Saanen Keçisi Genel Özellikleri

SAANEN KEÇİSİ  VERİM ÖZELLİKLERİ    
Canlı Ağırlık                                                    50-55 Kg
Laktasyon  Süt Verimi                                      800-1000 Kg
Laktasyon Süresi                                             250-300 gün
Sütte Yağ Oranı                                               % 2.5-3.0
Bir Doğumdaki Oğlak Sayısı                                1.8-1.9

Keçilerde gebelik süresi 5 aydır.Saanen Keçi,diğer bazı ırklarda Halep Keçisi ve Kilis Keçisinde 8 ayda bir doğum yaptırılabilinir fakat böyle bir durumda keçilerden yeteri kadar süt üretimi yapılamaz,keçi çabuk yıpranır.O nedenle yılda bir doğum üzerine üretim planlaması yapmak en doğru seçenektir.Saanen keçi fiyatları yurt dışında çok ucuz değildir.Yabancı sitelerde saanen keçisi satılık ilanlarını görebilirsiniz.Yurt dışından gelen ithal saanen keçisindeki uyum sorunları hatırdan çıkarılmamalıdır.

Saanen Keçilerin süt yağ oranı düşüktür(%2.5-3.0).Saanen süt keçisinin en önemli kusuru budur.Saanen Keçi sütü,Türk Toplumunun damak tadına çok uygun değildir.Yağ oranı yüksek Keçi sütüne alışkın olan Türk Tüketiçileri tarafından,Saanen Keçi sütü pek rağbet görmemektedir.Türkiye’de en kaliteli süt,Kıl Keçilerinin sütüdür.Süt yağ oranı % 5 – 5.5 tur.Kıl Keçisi sütü,dondurmacıların,mandıraçıların,pastaneçilerin,organikçilerin ve bilhasa çocuk maması imalatçılarının gözdesidir.Hasta olan yörükler Kıl Keçisi sütünü ilaç olarak içmektedirler.Hali hazırda Dünyanın bir çok Ülkesinde Keçi ürünleri satan eçzaneler(healt shop)vardır.Keçilere ayit süt,et ,peynir,yoğurt vb ürünler şifa niyetine tüketilmektedir.

Saanen Keçilerinin süt yağ kalitesini yükseltmek için Saanen Keçi sütünü,Kıl Keçisi sütüyle karıştırıp tüketime ve satışa öyle sunulmalıdır.O nedenle her Saanen Keçi yetiştiriçisi,Saanen Keçi sütünün,süt kalitesini yükselte bilmesi için,çiftliğinde bir de saf Kıl Keçisi sürüsü beslemesi gerekmektedir.

Saanen Keçi’sinin Yıllık Aşı Takvimi

Saanen Keçi’sinin Yıllık Aşı Takvimi
TESİSLERİMİZDE SAANEN KEÇİLERİNİN YILLIK AŞI TAKVİMLERİNE GÖRE UZMAN VETERİNERLERE KONTROL’ÜNÜ YAPTIRMAKTAYIZ. SON DERECE SAĞLIKLI SÜT,PEYNİR,YOĞURT ELDE ETMEK İÇİN SAANEN KEÇİLER‘İMİZİN SAĞLIĞIDA ÖNEM ARZETMEKTEDİR YILLIK AŞI TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDEDİR.

KEÇİLERİMİZİN YILLIK AŞI TAKVİMİ

OCAK

YENİ DOĞAN KUZU-OĞLAKLARA ÖLDÜRÜCÜ İSHALE KARŞI SEPTİSEMİ AŞISI UYGULANIR.

ŞUBAT

DOĞUM SEZONU KUZU OĞLAK BAKIMI KUZU VE OĞLAKLARDA ÇELERTME AŞISI

MART

Programlı ŞAP AŞILAMASI ve EKTİMA AŞISI Yapılır.

*Yeni doğan kuzu ve oğlakların ağız ve burun bölgesinde yara ve su toplaması ve erişkin Koyun ve Keçilerde memelerde su toplayan küçük yaralar meydana getirir. (EKTİMA HASTALIĞI) EKTİMA AŞISI her yıl Mart ayında Özel Veteriner Hekiminize uygulatınız.
* ŞAP HASTALIĞI ağız, dil, tırnak ve memelerde yaralar oluşur, her 6 ayda bir defa ŞAP AŞISIuygulanmalıdır.

NİSAN

Programlı ŞAP AŞILAMASI ve AGALAKSİ AŞISI Yapılır.

*Koyun ve Keçilerde meme ağrımasına ve gözlerde beyazlama ve çapaklanmaya karşı 6 ayda bir defa uygulanır. Sağlıklı ve devamlı süt alabilmek için AGALAKSİ AŞISI şarttır.

MAYIS

Programlı İÇ-DIŞ PARAZİTER Mücadele Başlar.ENTEROTOKSEMİ AŞISI UYGULANIR.

*Sütte kalıntı bırakmayan Kıl Kurtlarına, Şeritlere ve Kelebeklere etkili bir iç paraziter ilaç kullanılmalıdır.

*BRUCELLA AŞISI göz içerisine damlatma (konjunctival) yoluyla uygulanır.

*BİT, PİRE, KENE, UYUZ VE BÜVELEK(NOKRA, HOKRA)’ya etkili sırttan sıkma ve deri altına uygulanan ilaçlar beraber kullanılmalıdır.

HAZİRAN

Koyun ve Keçilerde PSEUDOTÜBERCÜLOZ AŞISI yapılır. Dış Paraziter Mücadeleye devam edillir.

Koyun ve Keçilerde deri üzerinde gözle görülebilen fındık şeklinde iltihaplı şişkinlikler ile karakterizedir, bu şişlikler zamanla patlar içerisinde peynirimsi ilhihap çıkar, bu hastalıkParatübercülozdur ve ancak aşılama ile bu hastalıktan koruma sağlanır.

TEMMUZ

Hayvan Barınaklarının Bakım Onarım ve Dezenfeksiyonu

AĞUSTOS

KEÇİ CİĞER AĞRISI AŞISI ve TOPALLIK AŞISI yapılır.

*KEÇİ CİĞER AĞRISI HASTALIĞI Öksürük, hızlı soluma, burun akıntısı, yüksek ateş ile kendisini gösteren öldürücü bir hastalıktır.

TOPALLIK AŞISI ağustos ayında yağışlar başlamadan önce uygulandığında daha etkili olmaktadır.

EYLÜL

Programlı Koyun-Keçi ŞAP AŞISI ve Koyun-Keçi VEBA AŞISI

*VEBA HASTALIĞI çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Devlet Programında Koyun ve Keçilere Eylül-Ekim aylarında uygulanır.

EKİM

ÇELERTME( ENTEROTOKSEMİ ) AŞISI ve İÇ PARAZİT MÜCADELESİ

*ÇELERTME AŞISI Eylül Ayında veya en geç Ekim Ayında uygulanmalıdır.(kuzu ve oğlaklara 15 gün ara ile 2 defa uygulanmalıdır.

6 ayda bir defa Çelertme Aşısı uygulanmalıdır.*Sütte kalıntı bırakmayan Kıl Kurtlarına, Şeritlere ve Kelebeklere etkili bir iç paraziter ilaç kullanılmalıdır.

KASIM

AGALAKSİ( SÜT KESEN ) AŞISI Uygulanır.

ARALIK

DOĞUMUNA 1-1,5 AY KALA GEBE KOYUNLARA SEPTİSEMİ AŞISI UYGULANIR.

Saanen Keçisi Günlük Süt Limiti

Saanen Keçisi Günlük Süt Limiti

Saanen Keçisinin Günlük Süt Verimi Nasıldır ?
Ülkemizde sütünü alıp kullanabildiğimiz çeşit çeşit keçiler vardır. Türk Saanen keçisi bunlardan süt ve döl verimliliği en çok olanlarından biridir ve yetiştirme alanları oldukça yaygındır. Renk olarak krem ya da beyaz olabilir, kılları kısadır ve küçük kulakları vardır. Dişide de erkekte de sakal, küpe ve boynuza rastlanmaktadır. Memeleri sarkık değildir, yani “koltuk meme”dir. Yetişmiş halleri genelde 50 kg – 60 kg arasındadır. Ergin teke canlı ağırlığı ise 60 kg – 80 kg arasında oynamaktadır ancak nadiren de olsa bunların arasında 100 kg’ye ulaşabilenler de olmaktadır. Bakım koşulları iyi sağlandığında erken yaşta eşeysel olgunluğa ulaşabilirler ve 8 – 10 aylık dönemde damızlık olarak kullanabilirler. Ortalama oğlak verimi %180, oğlaklarda doğum ağırlıkları 3 kg – 3,5 kg arası değişmektedir. Laktasyon süt verimleri 500 l – 650 l civarlarında değişmekte olup laktasyon süreleri de ortalama 270 – 280 gün arasındadır.

Saanen keçisi ve oğlakları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Keçileri teke katma işlemi nasıl yapılmaktadır ?

Keçileri teke katma işlemi nasıl yapılmaktadır ?

Keçilere teke katma İşlemleri

Serbest katım: Teke katım mevsimine göre 30-35 keçiye bir ergin teke, teke genç ise 15 keçiye bir genç teke hesabı ile yapılır.

Elde katım: Hangi dişinin hangi tekeye verileceği bilinir. Arama tekesi ile kızgın keçiler saptanır. Böylece tekeler fazla yorulmayacağı için bir mevsimde 60-70 keçiyi aşabilir. Bu yöntemle kayıt tutma yolu ile iyi özellikteki hayvanların belirlenerek seçilmesi ve sürünün devamlı verimce iyileştirilmesi mümkündür.

Teke katımı: Mevsime ve bölgeye göre değişmekle beraber bizim bölgemizde Ağustos- Eylül ayıdır. Aşım mevsimi öncesi keçilerin ve tekelerin Flusking dediğimiz özel yemlerle beslenmesi gerekir. Bu ek yemleme ile kısırlığın azalmasına, kızgınlık belirtilerinin kolayca ortaya çıkmasına ve çoğul doğumların artmasına yardımcı olunur.

Aşım sonrası 2 aylık dönem hayvanların en az besin maddesine ihtiyaç duydukları dönemdir. Keçilerin gebelik süresi 145-155 gündür. Gebeliğin son 1-1,5 ayında anaya çok iyi bakım besleme uygulamak gerekir. Çünkü bu devrede yavrunun gelişimi çok hızlı olacaktır.

Doğuma yakın ana ayrı bölüme alınmalıdır. Tabana bol altlık serilmelidir. Doğumdan sonra yavru 3-5 gün mutlaka ağız sütünü almalıdır. Genelde oğlaklar anaları ilk iki ay emerler.Fazla süt varsa sağılmalı, sağımda meme bakımı ve temizliğine önem verilmelidir.

Saanen Keçisi Damızlık Seçimi

Saanen Keçisi Damızlık Seçimi

Damızlık Seçimi ve Damızlıkta Kullanma Yaşı

Tekelerde: Vücut yapısı sağlam ve kuvvetli olmalıdır. Duruşu düzgün yumurtalıkları büyük, yuvarlak ve düzgün olması gerekir. 9-10 aylıkken damızlıkta kullanılabilir. Başlangıçta az aşım yaptırılmalıdır. Damızlıkta kullanma yaşı 5-6 yaş kabul edilir.

Keçilerde : Vücudu uzun, başı dar ve dişilik karakteri göstermesi istenir. Memenin şeklinin yuvarlak, karın altına giren memenin damarlarının şişkin olması istenir. Damızlık seçiminde yalnız dişilerin süt ve yağ verimleri değil, damızlığa ayrılacak tekelerin ana ve yakın akrabaların süt verimleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dişiler 8-9 aylıkken tekeye gösterilebilir. Geç gelişen ırklarda 15-18 aylıkken tekeye verilmelidir. Damızlıkta kullanma yaşı keçiler için 7-8 yaştır.

Süt keçiciliği geliştirmenin esası melezleme çalışmalarına dayanmaktadır.Ancak melezleme çalışmalarının da başarısı için ana babaların seçiminde titiz davranmak yani sağlıklı ve yüksek verim veren hayvanları damızlık olarak seçmek gerekir.

Saanen Keçisi Nasıl Beslenmelidir ?

Saanen Keçisi Nasıl Beslenmelidir ?

Saanen Keçilerin Beslenmesi ve Önemli Yetiştirme İşleri

Ağılda besleme durumunda ergin bir saanen keçi (14-15 aylık):  Süt verme durumuna göre günde 1-1.5 kg kaliteli kuru ot, 300-900 gr kesif yem verilmelidir. 0.5 kg kuru ot yerine 1 kg silaj yemi vermek daha uygundur. Silaj yemi sağımdan hemen sonra verilmelidir. Böylelikle silajın tadı ve kokusu süte geçmemiş olur. 50 kg canlı ağırlığında günde 3-4 kg süt veren keçiye aşağıdaki yem reçeteleri verilebilir.

a) b) c)
1 kg kuru yonca 1.5 kg kuru ot 3-4 kg yeşil çayırotu
0.5 kg saman 1.5 kg kepek 0.5 kg kesif yem karması
0.5 kg arpa kırması 3-4 kg yeşil ot
0.5 kg kepek
2 kg hayvan pancarı

Ek yemlerde katılacak tuz oranı hayvanların durumuna göre değişmektedir. Tuz miktarı keçilerin su bulmak için yürüyebildiği mesafeye göre değişmektedir. Örneğin; yemlikle su kaynağı arası 1.5-2 km ise kesif yem karışımlarına katılacak tuz oranı yaklaşık 1:7 olmalıdır. Kullanılan karışım çoğunlukla;1 kısım tuz, 1 kısım pamuk tohumu küspesi unu 3 kısım dane yem olmalıdır,

Keçiler için en uygun saman yulaf samanıdır. Patates süt salgısını arttırır. Lahana, bezelye, yulaf, arpa, mısır en uygun yemlerdir. Yeşil yemler mutlaka soldurularak yemlenmelidir.

Oğlakların  nasıl beslenir: Oğlak büyütme 2 nenden için yapılır. Damızlık yetiştirmek veya kullanmak ve bakmak amacıyla. Oğlaklar doğal ve sun’i yolla emzirme yapılır.

Doğal Emzirme: Anayı emdirilerek yapılır.

Sun’i Emzirme : Anayı 2-3 gün emdirilerek, ağız sütü alınarak yapılır. 2-3 gün sonrası elde süt varsa emdirme yapılmalıdır. 3-4 gün sonrası kaliteli kuru ot veya kesif yem verilmelidir. Süt verme dönemi oğlakların gelişmelerine göre 10-12 haftadır. Oğlakların Rumenleri gelişene kadar silajla beslenmelidir. Aksi halde sindirim bozuklukları yapar.

Tekelerin beslenme şekli: Dişilere nazaran daha kuvvetli beslemek gerekir. İyi kaliteli kuru ot, yulaf, arpa kırması, veya kesif yem verilmelidir. Normal zamanlarda 0,5-1 kg , aşım zamanında 1-1,5 kg kesif yem verilmelidir. Aşım dönemlerinde yemlerin içine yumurta sarısı karıştırılabilir. Ayrıca karmalara vitamin, kireç ve tuz konmalıdır. Ergin bir hayvan günde 10 lt. su içer.Yemlemeden yarım saat önce ve sonra su verilmelidir. Tekeler aşım zamanında zayıf veya şişman olmamalıdır.Boynuzsuz ana ile boynuzsuz baba kesinlikle çiftleştirilmemelidir. (Boynuzsuzluk dominanttır.) Bunlardan olan dişiler infertildir.

Saanen Keçilerine Devletimizden Destek!

Saanen Keçilerine Devletimizden Destek!

Saanen keçi fiyatları, ülkemizde kıl keçinin azalmasından ve bazı yerlerde yasaklanmasından sonra artış göstermiştir. Keçi ülkemizde vazgeçilmez hayvanlardandır. Keçi sütü ve süt ürünleri çok arandığından keçi yetiştiriciliğide devam etmektedir.

Saanen çiftlikleri son zamanlarda keçi sütü ihtiyaç duyulduğundan devamlı artış göstermektedir. Dolayısıyla saanen keçi fiyatları da artmaktadır. Özellikle dondurma için keçi sütünün bulunamaması saanen çiftlikleri kurulmasına sebep olmuştur.

Kıl keçisinin doğaya ve ormana zarar verdiği düşünüldüğünden, sadece mera veya kapalı yerlerde beslenebilen keçi ırklarının yetiştirilmesine başlanmıştır. Saanen çiftlikleri bu sebepten dolayı artış göstermiştir.

Saanen keçi ırkı olarak süt verimi yüksektir. Aynı zamanda ikiz ve üçüz doğum oranı yüksek keçi ırklarındandır.

Devlet saanen keçi yetiştiriciliğini teşvik amaçlı 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi vermektedir. Bu nedenle de saanen çiftlikleri artma eylemindedir.

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı saanen keçi satışları ve alışları artmıştır. Saanen oğlak aranmaya başlanmıştır.

Satılık saanen keçileri olup, saanen keçi satışı isteyenler veya satılık saanen keçileri almak isteyenler, saanen oğlak almak ve satmak isteyenler kısaca saanen satışı ve alışı yapacaklar yorum kısmına isteklerinizi yazınız bir gün içerisinde yayınlanacaktır.

Saanen keçi fiyatları arz ve talebe göre değişiklik gösterebilir. Fiyatları belirlemek elinizde isteklerinizi yazın. Saanen keçi satışı, saanen oğlak satışı veya alışları içerisinde sizde bulunun.